Export în Saga

SenseTask poate sincroniza date bidirecțional (din platformă in Saga și din Saga în  SenseTask) prin intermediul unor fișiere.

Pentru a configura integrarea cu Saga accesați Configurare export SAGA.

Export date Saga #

Din Fișiere, se selectează documentele care vor fi incluse in export, se apasă Export și se selectează șablonul de export Saga.

Dacă nu vedeți șablonul de export Saga verificați dacă el este selectat ca șablon implicit pentru acest director din Setările unui director.

La export va fi generat un fișier ZIP care va conține 3 fișiere:

  • export.xml – datele documentelor ce vor fi exportate  în  Saga
  • articole.csv – daca fișierele selectate conțin articolele noi, ele pot fi adăugate în Saga
  • parteneri.csv – daca fișierele selectate conțin parteneri noi, ei pot fi adăugați în Saga

Import articole noi în Saga #

Dacă exportul conține articole noi, ele vor fi importate în nomenclatorul de articole înainte de a importa facturile, pentru ca importul de facturi sa găsească codurile generate pentru produsele noi.

În Saga, deschideți nomenclatorul de articole Fișiere > Articole sau prin apăsarea tastei F9.

Apăsați butonul Import articole/preturi din fișiere.

Din fereastra deschisă, alegeți CSV ca tip de fișier din meniul Files of type, și calea către directorul unde ați dezarhivat arhiva zip rezultată din export, după care selectați fișierul articole.csv si apăsați butonul Selectează.

După selectarea fișierului cu articole noi, trebuie asociate coloanele în fereastra prezentată în Saga. Pentru fiecare coloana care trebuie importată, trebuie ales unul dintre câmpurile în care va fi importată apăsând pe meniul Nepreluat.

Import facturi/bonuri în Saga #

În Saga din meniul Operații se vor alege facturile de intrare Intrări sau cele de ieșire Ieșiri, în funcție de facturile prezente în exportul efectuat. Daca exportul conține si facturi de intrare si facturi de ieșire, Saga va importa facturile de intrare în Intrări și cele de ieșire în Ieșiri.

Pentru a importa facturile trageți fișierul de export peste fereastra de intrări sau cea de ieșiri din Saga – drag & drop.

Powered by BetterDocs